Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Sinulle asiakkaamme, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä

Asako Hashimoto
Janakkalankatu 50, 05820 Hyvinkää

Tietosuojavastaava

Nimi: Asako Hashimoto
Puh. +358(0)452067777
S-posti: asako@hashimoto.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumerot
 • Organisaation osoitetiedot
 • Markkinointisuostumukset/kiellot
 • Markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, kampanjaan osallistunut, toimiala tms.)
 • Rekisteröinnin alkamisajankohta

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä rekisteröidyltä itseltään sähköisten rekisteröitymis-, yhteydenotto-, -tilaus-, kampanja- yms. lomakkeiden kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Tietojen poistaminen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tutustua tähän rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihisi ja oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tiedonsiirtoon.

Kaikki tähän osaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa "Tietosuojavastaava".

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain hashimoto.fi:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Hashimoto.fi sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.

LINKIT & EVÄSTEET

Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Hashimoto.fi ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet

hashimoto.fi käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti.

Tarkastettu 28.4.2022

Privacy policy

Combined register statement and information document

The primary purpose of this register statement is to inform You as our customer what kind of information hashimoto.fi is collecting on our web site and how the information is handled and protected. Please read this Statement carefully.

Controller

Asako Hashimoto
Janakkalankatu 50, 05820 Hyvinkää

Name of the person responsible for data protection:

Name: Asako Hashimoto
Tel:  +358(0)452067777
E-mail: asako@hashimoto.fi

Register name

Customer and Marketing register

Purpose of handling personal data

Personal data is used for maintaining, monitoring and developing our customer relations, and realization of the customer’s and hashimoto.fi’s rights and obligations. Additionally, handling personal data according to GDPR for web services, research, advertising and/or direct marketing through hashimoto.fi’s channels.

Register information content

The register includes following customer information:

 • name
 • organization and position
 • e-mail
 • phone number(s)
 • marketing permissions and bans
 • information connected to direct marketing and customer communications (i.e. newsletter subscriptions, campaign contact, industry, etc.)
 • Starting date of the registration

Regular sources of information

Information connected to customers is primarily gathered from customers themselves when customer relation begins and from persons via digital registration, contact, order, campaign or similar forms.

To Whom Do We Disclose and Transfer Data Outside EU or EEA?

We don’t disclose information of the register to external third parties. We may disclose the information to our other group companies.

We both process information ourselves and use subcontractors that process personal data on behalf of and for us. We have outsourced our IT management to an outside service provider on whose server the personal data are stored.

We may transfer personal data outside EU/EEA as a part of our operations. If we do, we will make sure that the personal data in question is protected according to the privacy legislation in force from time to time.

Removing the data

As a data subject you have the right to access the personal data stored in this register concerning yourself, and the right to require rectification or erasure of that data. You also have the right to withdraw your consent and the right to data portability.

All requests and requirements concerning this section should be submitted in writing to the address mentioned above in section "Name of the person responsible for data protection".

Register data protection principles

Personal data is stored confidentially and protected against unauthorized access and handling. Only hashimoto.fi staff members or are authorized to access the register, or alternatively hashimoto.fi trusted service providers, who maintain or develop the solution. Computers and mobile phones that have an access to the register, are protected with personal passwords and are located in locked and monitored locations. Hashimoto.fi is protected with SSL certificate, which ensures that using the site and providing information through it is safe.

Links & cookies

Our web site may include links to sites maintained by the third parts. Hashimoto.fi is not responsible for the content and the privacy policy on the third part’s sites. We recommend that you read carefully through the privacy statements on each site.

Cookies

Hashimoto.fi uses cookies in its web pages for user statistics and provide services. A cookie is usually a small text file which the web server stores on the computer's hard disk to recognize and re-recognize the user. Text file includes a small amount of information, that the server can read when the user visits the page next time.

This document is a valid Privacy Statement. We check and update it regularly.

Date of compilation 28.4.2022